Rookruimtes verboden in de horeca!

  • Geplaatst op
  • Door Ties
  • 0
Rookruimtes verboden in de horeca!

De hoge raad heeft op 27/9/2019 uitspraak gedaan in de zaak over het verbod op rookruimten in de horeca die Clean Air Nederland heeft aangespannen tegen de Staat. De Nederlandse regelgeving die rookruimten in de horeca toestaat, is in strijd is met het WHO-kaderverdrag. Dit heeft de Hoge Raad bepaald. Hierdoor zijn rookruimten in de horeca per direct niet meer toegestaan. Hoe wordt u als horecaondernemers met een rookruimte hierdoor beïnvloed? HorecaTraders geeft antwoord en advies.

Slecht nieuws voor horecaondernemers

Deze uitspraak is slecht nieuws voor de vele ondernemers die hebben geïnvesteerd in rookruimten. De uitspraak gaat in strijd met de afspraken die er zijn gemaakt met de staatssecretaris Blokhuis in het Preventie-akkoord. Daarin was afgesproken dat rookruimten met ingang van 1 juli 2022 in de wet zouden worden verboden.

 

Grote impact op horecaondernemers

Uit onderzoek van KHN in 2018 blijkt dat er ongeveer 7000 rookruimten zijn in Nederland. Door de uitspraak kunnen deze dus niet meer als rookruimte worden gebruikt. Hierdoor moeten horecaondernemers deze rookruimten afbreken of flink verbouwen, maar dat brengt de nodige kosten met zich mee.

 

Rokers op straat

Doordat rookruimtes nu verboden zijn, komen de rokers letterlijk en figuurlijk op straat te staan met alle mogelijke gevolgen voor geluid en openbare orde op straat. We moten de impact zeker niet onderschatten. Er was een reële afspraak met de staatssecretaris over een reële termijn voor een verbod op rookruimten (1 juli 2022). Op die manier hadden ondernemers en gemeenten de tijd om op een goede manier zich aan te passen op de nieuwe situatie. Door de uitspraak worden deze plannen nu doorkruist. Er is onlangs al een gesprek met de staatssecretaris gevoerd om over de ‘wat als’ te praten. Dat is nu realiteit. De volgende afspraak staat al.

 

  1. Een genuanceerde aanpak door de handhaver. De NVWA moet niet te streng gaan handhaven en boetes schrijven, omdat er nog aangepast moet worden aan de nieuwe situatie.
  2. Steun van het kabinet voor de oproep aan gemeenten om met de horeca in gesprek te gaan en goede afspraken te maken om gedoe op straat te voorkomen.
  3. Actie van het kabinet om zo snel mogelijk een wetsvoorstel in gang te zetten waarmee rookruimten in alle openbare gebouwen (dus ook in kantoren, (semi)overheidsgebouwen en fabrieken) worden verboden.

 

Ga in gesprek als horecaondernemer

De NVWA moet niet als een gek gaan handhaven, omdat de wet als een verrassing komt. Ook de gemeentes moeten zich mild opstellen richting ondernemers. Het is handig om als lokale horeca in gesprek te gaan met NVWA en/of gemeente over hoe je het best om kan gaan met een grote groep rokers die noodgedwongen op straat komt te staan.

 

Rookverbod in alle openbare gebouwen

Het rookverbod is alleen in de horeca en niet in andere openbare gebouwen. Deze zijn buiten beschouwing gelaten en vooralsnog legaal. Het kan niet zo zijn dat het rookverbod alleen voor de horeca geldt. HorecaTraders  vindt dat er zo snel mogelijk een wetgeving in gang moet worden gezet om rookruimtes overal te verbieden.

 

Meest gestelde vragen over het rookverbod

Wat zijn de regels voor roken op het terras?

Gasten mogen op een terras roken, zolang het terras maar minimaal aan één zijde (bovenkant of zijkant) volledig geopend is. De geopende zijde van het terras moet volledig open zijn en mag dus ook niet afgescheiden worden door bijvoorbeeld plantenbakken. De enige geopende zijde mag ook niet grenzen aan het naastgelegen terras van de andere zaak.

Als een buitenterras zich over meerdere zijden van een pand uitstrekt, dan geldt elk gedeelte van een verbonden terras per zijde van het pand als een apart terras. Zo wordt een verbonden terras dat zich bevindt aan (een deel van) de voorkant en (een deel van) de zijkant van een pand niet aangemerkt als 1 enkel terras, maar als 2 aparte terrassen. Voor zowel het terras aan de voorkant als aan de zijkant van het pand geldt dan dat 1 zijde volledig open moet zijn.

Daarnaast mag roken op het terras geen overlast geven binnen in het horecabedrijf. Een vaste aanbouw, zoals een serre, kan niet worden aangemerkt als terras.

 

Ben ik strafbaar als een gast een sigaret in de rookruimte opsteekt?

Ja, u bent strafbaar als een gast een sigaret opsteekt en niet de persoon. Door de uitspraak zijn per direct rookruimten in de horeca niet meer toegestaan. Het rookverbod geldt voortaan ook in uw rookruimte. 

 

Hoe hoog is de boete als er toch gerookt wordt?

De boete die kan worden opgelegd wanneer er toch gerookt is verschillend. Als het voor het eerst gebeurd bedraagt de boete € 600 per overtreding, dat kan oplopen tot maximaal € 4500 wanneer er vaker binnen een bepaalde tijd een overtreding wordt geconstateerd.

 

Vanaf wanneer wordt er gecontroleerd?

Het verbod geldt per direct. Er mag niet meer in een rookruimte in de horeca gerookt worden. De staatssecretaris heeft in een brief aan de Tweede Kamer bericht dat er in ieder geval tot midden oktober niet wordt gehandhaafd door de NVWA. Halverwege oktober gaat hij meer duidelijkheid geven over de gevolgen van de uitspraak en de handhaving.

 

Worden horecaondernemers met een rookruimte gecompenseerd?

Er is een flink aantal ondernemers dat heeft geïnvesteerd in een rookruimte, omdat ze vertrouwde op de juiste wetgeving. Volgens juristen kun je zeggen dat de Nederlandse regering een onrechtmatige daad heeft gepleegd door onjuiste wetgeving te maken. Dat betekent in principe dat er een recht op schadevergoeding bestaat voor ondernemers die achteraf onterecht hebben geïnvesteerd in een rookruimte.

Als de Staat niet vrijwillig bereid is om compensatie te geven aan ondernemers die hebben geïnvesteerd in een rookruimte, dan zal de rechter er aan te pas moeten komen om definitief vast te stellen of er een recht op schadevergoeding bestaat en zo ja, hoeveel. 

 

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
* Verplichte velden