• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.horecatraders.com

Door onze website te bezoeken en/of de op of via onze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via onze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website
De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel HorecaTraders zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan HorecaTraders niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. HorecaTraders garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.
HorecaTraders wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer HorecaTraders links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door HorecaTraders aanbevolen.
HorecaTraders aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.
De informatie op dergelijke websites is door HorecaTraders niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.horecatraders.com worden getoetst aan een aantal criteria.

Informatie gebruiken
HorecaTraders behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HorecaTraders of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.
U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen gebruik.

Wijzigingen
HorecaTraders behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via onze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht
Op onze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.